top of page

Sverige 500 år! KMA, Uppsala
16-19 + 26-27 oktober 2023

Repetition & Turnéplan 

Boende i Uppsala:

Medverkande

arvode:  10 000 sek lön, 12 300 sek faktura (för de som medverkar på båda orterna)

6000 sek lön, 7380 sek mot faktura om man bara medverkar i Gbg.

 

Sångare

Anna Jobrant

Ann Kjelsson

Amanda Flodin

Daniel Carlsson

Jorge Navarro-Colorado

Leif Aruhn-Solén

Karl Peter Eriksson

Steffen Bruun

Instrumentalister

Jesenka Balic, vl 1

Marie Louise Marming, vl 2

Marie Stockmarr Becker, vla

Christian Berg, vlc

Mattias Frostensson, kb

Dohyo Sol, luta

Magnus Kjellson, clavi!

Per Bengtsson, ob

Kenneth Boman, ob

Johan Åkervall, trp

Ulrik Höglund, trp

Daniel Stighäll, trombon (Uppsala)

Tiago Simas Freire, sinka (Uppsala)

Eva Godard, sinka (Uppsala)

Anaïs Ramage, dulcian (Uppsala)

.

Repertoar

tonhöjd:

Sångare sjunger di Lasso i F-dur 465Hz och Gott hilf mir i c-moll 465Hz. Klinget görs i C-dur 415Hz. Övrig repertoar i 415Hz.
Dulcian, sinkor och trombon spelar hela tiden efter noter i 465Hz.
Övriga instrumentalister (Stråk, ob, trp, cont.) spelar hela tiden i 415Hz.

Instrumentalnoter kan laddas ner via Google Drive

Länken är AKTIV!

Övrig info

klädsel: Herrar: Svart kavaj + svart skjorta, ej slips/fluga. 

Orkesterdamer: Svart klädsel. Sångardamer kommunicerar sinsemellan.

Orphei Drängar bjuder in till sexa med pyttipanna, öl och snaps i Alfvénsalen efter konserten. Meddela Lovisa snarast om du kan närvara eller ej!

.

Torsdag 26 oktober| Resa till Uppsala + rep

Lokal torsdag: länk

Repschema: 

16.45 Cato, Hayd, Erik XIV

18:00 Klinget utan sångare

18:15 + sångare Klinget och di Lasso

Fredag 27 oktober| Rep Uppsala slott+ Konsert Uppsala slott

8:00 - flytta claviorganum/rigga - ca 6 pers

11.00 Hayd, Cato

11.30  Buxtehude​ - Klinget

11.45  Erik XIV+ Lasso - ​Fragment +Decantabat + ur Buxtehude - Gott hilf mir

12.30-13.30​​ Lunch 

13.30-15.00  ​Genrep

18.00​​Konsert

Lördag 28 oktober| Hemresa

bottom of page