top of page

Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för barockmusik i allmänhet och ensemblen Göteborg Baroque i synnerhet. Genom ett medlemskap i vänföreningen blir du en del av en grupp entusiaster som deltar i olika aktiviteter i samband med konserterna.

Som medlem får du information om konserter och andra arrangemang. Vi stödjer ensemblen genom praktiskt arbete vid konserterna som t.ex. biljetthantering, placeringsstöd och eventuell servering i pauser. Våra funktionärer gör ett uppskattat arbete.

Vi välkomnar alla nya medlemmar liksom de som varit medlemmar under ett antal år och väljer att fortsätta sitt medlemskap. Alla vill kunna njuta av Göteborg Baroque under lång tid framåt och genom att bli medlem bidrar just du till detta.Vi önskar dig varmt välkommen som medlem i

Göteborg Baroques Vänförening

För kontakt: vanforeningen@goteborgbaroque.se

Medlemskap

Medlem blir man genom inbetalning av medlemsavgiften som för närvarande är 200 kronor per kalenderår.

 

Vänföreningens plusgiro är: 166 74 49-1

DSC_0037_edited.jpg
bottom of page