Producent/ekonomiadministration: 25%
Göteborg Baroque består av 28 musiker, sångare och instrumentalister och driver en egenarrangerad konsertserie i Göteborg (och tidvis även i Västra Götalandsregionen) med både konsertant och scenisk musik. Ensemblen deltar även i andra sammanhang både i Sverige och utomlands, festivaler och kyrkokonserter och genomför inspelningar.
Som producent och ekonomiadministratör ingår du i en operativ grupp och du arbetar tillsammans med vår andra producent, konstnärlig ledare, kommunikatör, grafisk designer, konstnärligt råd och andra medlemmar i ensemblen för att förverkliga Göteborg Baroques verksamhet.
Du ansvarar för

  • Ekonomiadministration för hela verksamheten: I samarbete med vår bokföringsbyrå, ta hand om fakturor och löner och ha koll på vår likviditet, försäkringar, moms, mm och eventuellt även bokföring
  • Göteborg Baroques basverksamhet i Göteborg bestående av vår konsertserie i Tyska kyrkan och eventuella regionala turnéer. Detta inkluderar att:
  • Ansvara för budget för basverksamheten inkl samråd om den totala budgeten för ensemblen
  • Ta hand om planering och genomförande av vår konsertserie i Tyska kyrkan
  • Sköta regionala turnéer i samarbete med lokala konsertarrangörer (oftast som utökningar av vår konsertserie i Tyska kyrkan)
  • Ev även produktion av enskild turné/projekt
  • Vara med i vår operativa grupp

Ansökningar behandlas löpande. Sista datum för ansökan är 18/8, 2021. Ansökan skickas till: carl.johan.lillieroth@goteborgbaroque.se
Ev frågor besvaras av Göteborg Baroques ordförande Carl Johan Lillieroth: 0707-703065 Önskat startdatum för tjänsten är september-oktober 2021.