Himmelske Bach på Göteborgs Gudstjänstfestival

Göteborg Baroque har blivit inbjudna att spela vid två tillfällen på Göteborgs Gudstjänstfestival.

Programmet heter  Himmelske Bach och består av Mässa i A-dur, Jauchzet Gott in allen Landen samt Christ lag in Todesbanden.

Himmelske Bach spelas i Tyska Kyrkan lördagen den 17 mars kl 17. Presentatör: professor emeritus Jan Ling.

Delar av programmet framförs i högmässan i Tyska Kyrkan söndagen den 18 mars kl 11

Mer information om Gudstjänstfestivalen finns här