Göteborg Baroque möter Masaaki Suzuki

Fredag 20 oktober kl 19.00 Göteborgs Domkyrka (musikalisk ledning: Masaaki Suzuki) KÖP BILJETT

Lördag 21 oktober kl 17 Ulricehamns kyrka (musikalisk ledning: Magnus Kjellson)

Söndag 22 oktober kl 18 Mariestads Domkyrka (musikalisk ledning: Magnus Kjellson)

Medverkande:

Anna Jobrant, Ann Kjellson, sopran
Amanda Flodin, Tobias Nilsson, alt
Leif Aruhn-Solén, Carl Johan Lillieroth, tenor
Karl Peter Eriksson, Arvid Eriksson, bas

Projektkör från Göteborgs Stift

Peter Spissky, konsertmästare
Marie-Louise Marming, violin
Pernilla Berg, violin
Sara Uneback, violin
Julia Dagerfeldt, violin

Susanne Brunström, viola
Gabriel Bania, viola

Per Bengtsson, oboe
Kenneth Boman, oboe
Jonas Albrektsson, oboe

Renée Allen, naturhorn
Kjersti Mari Vanderloock, naturhorn

Ingrid Andersson. violoncell
Mattias Frostensson, kontrabas
Jane Gower, fagott

Magnus Kjellson, orgel

Masaaki Suzuki, musikalisk ledning

Program:

BWV 79 Gott der Herr ist Sonn und Schild
BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott
BWV 4 Christ lag in Todesbanden

”It would take an iron bar not to be moved” – citatet kommer från en av de fantastiska recensioner som Masaaki Suzuki fått för sina Bachinspelningar. Fritt översatt så måste du vara en järnbalk för att inte bli berörd när en av världens främsta barockmusiker tolkar Bach. Göteborg Baroque har den stora äran och glädjen att få samarbeta med Suzuki i denna konsert, som innehåller tre stycken av Bachs över 300 kantater. De tre kantaterna har alla en koppling till Martin Luther, som firas hela 2017 eftersom han för 500 år sedan initierade reformationen när han spikade upp sina teser på kyrkdörren. (En händelse som för övrigt kanske aldrig har ägt rum…)

Konserten genomförs i samarbete med Göteborgs Internationella Orgelakademi och Göteborgs Stift.