Göteborg Baroque i vetenskaplig artikel av docent Lars Berglund

Lars Berglund är docent i musikvetenskap vid Uppsala Universitet.

Han medverkade på Göteborg Baroques Geistkonsert i februari 2011. Han berättade då om Christian Geist, hans liv och musik.

Han har nu publicerat en musikvetenskaplig artikel om barockmusik i Sverige på humanistportalen. I artikeln ingår två stycken filmer. Den ena är en diskussionsfilm om Geist, där medverkar Magnus Kjellson och Anna Jobrant. Den andra är en konsertfilm, med live-upptagning från Göteborgs Baroques konsert Geni? Galen? Geist! i Tyska Kyrkan

Läs artikeln och se filmerna här