VANITAS VANTATUM

Söndag 13 oktober kl 19 i Tyska Christinae Kyrka KÖP BILJETT

 

Giacomo Carissimi: Vanitas Vanitatum
Bernando Pasquini: Sonata per due bassi
Archangelo Corelli: Sonata IX, op1 G-dur
PAUS
Pasquini: Sinfonia
Carissimi: Jephte

Göteborg Baroque under ledning av Magnus Kjellson, claviorganum

Anna Jobrant, sopran
Ann Kjellson, sopran
Amanda Flodin, alt
Anna Einarsson, alt
Johan Linderoth, tenor
Mikael Tomas Englund, tenor
Karl Peter Eriksson, bas
Arvid Eriksson, bas

Marie-Louise Marming, violin
Gabriel Bania, violin
Nora Roll, viola da gamba
Anders Ericson, teorb
Mattias Frostenson, kontrabas

Vantitas är ett motiv inom konsten som symboliserar att allting är förgängligt, ingenting består. I kvällens konsert framför vi Vanitas vanitatum av den italienska tonsättaren Giacomo Carissmi (1605-1674) Det finns en spännande koppling mellan kvällens tonsättare och vår svenska Drottning Kristina, denna fascinerande kvinna, som alltid valde att gå sin egen väg. Sedan hon abdikerat från den svenska tronen 1654 bosatte hon sig i Rom, där hon levde under 30 år fram till sin död. Kristina var en betydande person i Roms musikliv, där hon arrangerade konserter, debatter och recitationer vid sitt hov i Riaropalatset och bjöd in musiker, kompositörer och andra kulturpersonligheter. Några av dessa var just Giacomo Carissmi, Arcangelo Corelli och Bernardo Pasquini och en del av den musik vi framför ikväll var faktiskt Drottning Kristinas egen favoritmusik!
Konserten ingår Göteborg International Organ Festival 2019