Tora Stenar 1962–2011

Det är med sorg i hjärtat vi nås av beskedet att vår mångåriga medlem Tora Stenar gått ur tiden.  Våra tankar är nu med hennes familj.
Tack Tora för ditt engagemang för Göteborg Baroque. I ljust minne bevarad.

Ulrik Höglund
Ordförande Göteborg Baroque