Tobias Nilsson

är utbildad kantor och organist men ägnar sig främst åt sång. Han framträder ofta som solist i oratorier och kantater, företrädesvis inom barockmusik men han har även uruppfört nyskrivna verk. Läs mer på hans hemsida, www.cttn.se