Pierre Torwald

är Nordens första diplomerade Naturtrumpetare. Han har som motto: När du äter, ät. När du går, gå.