Lars Henriksson

är utbildad både i Sverige och i Haag. Han har arbetat som frilansande barockoboist i sexton år med flera av Europas ledande orkestrar. Lars har turnerat i ett trettiotal länder och medverkat på många skivinspelningar.