Juloratoriet, del 1-3

Tisdag 11 december 2012 kl 19.30 Boka biljett här!

Onsdag 12 december 2012 kl 19.30 Boka biljett här!

Tyska Christinæ Kyrka, Göteborg

Efter att under flera år ha framfört Messias i adventstid känner i att det är dags för lite variation och bjuder i år på det kanske juligaste verket av alla – Johann Sebatian Bachs Juloratorium, del 1-3. Juloratoriet skrevs 1733-1734 när Bach var kantor i Thomaskyrkan i Leipzig och är i sin helhet sex kantater avsedda att framföras vid gudstjänsterna under juldagarna, nyårshelgen och trettonde dag jul. Del 1-3 som framförs vid denna konsert är således de tre kantaterna för julhögtiden och texten utgörs av det vi kallar Julevangeliet.