Johannespassionen

Onsdag 25 mars kl 19.30 i Tyska Christinae kyrka Köp biljett här

Torsdag 26 mars kl 19.30 i Tyska Christinae kyrka Köp biljett här

När påsken närmar sig vill Göteborg Baroque bjuda på ett av kyrkomusikens mest centrala verk- Johann Sebastian Bachs Passion enligt Johannes evangelium från 1724. Första året Bach var ansvarig för musiken i Thomaskyrkan i Leipzig skrev han Johannespassionen för att framföras på gudstjänsten under långfredagen. Verket beskriver hur Jesus fängslas, pinas, korsfästs och dör, till största delen baserat på Johannes evangelium, vilket sjungs i recitativform av Evangelisten – i vår version tenoren Martin Thörnqvist. I ariorna och koralerna går Bach ifrån evangelietexten och här ges plats för känsloyttringar, reflektioner eller kommentarer till historien. Den avslutande körsatsen Ruht wohl är bland det vackraste som någonsin har klingat i detta universum.

Konserten framförs även söndag 22 mars kl 16 i St Nicolai kyrka i Halmstad