Post image for Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner

är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för Göteborg Baroque och ensemblens repertoar. Föreningen vill vara en mötesplats för människor med ett gemensamt intresse för barockmusik och i synnerhet för Göteborg Baroque.

Genom ett medlemskap i Göteborg Baroques Vänner får du bl.a.
• Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar, företrädesvis med musiker ur ensemblen
• Möjlighet att delta i kringarrangemang, till exempel eftersitsar eller ensemblens resor till konserter på andra orter
• Möjlighet att lära känna nya vänner

Vi i föreningen Göteborg Baroques Vänner vill vara ensemblens ambassadörer på allehanda sätt. Främst gäller det att verka för ökad publiktillströmning och särskilt antalet abonnenter. Det finns många andra behov av insatser, som praktisk hjälp vid konserter, ekonomiskt stöd eller kontakt med nya intressenter och arrangörer. Göteborg Baroques Vänner finns till för dem som har ett intresse, dels för att verka för ensemblen, dels för att förkovra sig i dess repertoar. ”Vänner som våra kan man inte få för många av”, säger Magnus Kjellson, ensemblens konstnärlige ledare.

Under 2014 har föreningen Göteborg Baroques vänner bjudit sina medlemmar på Göteborg Baroques 10-årsjubileumsfest. Det är ett undantag, vanligen brukar vi bjuda ensemblen på ett mingel efter säsongens sista konsert. Den 16 augusti gör vi en resa till Valle Baroque, med konsert och middag. Vill du vara med så anmäl dig som medlem. Till hösten lägger vi upp planerna för hur vi samverkar med ensemblen under nästa konsertsäsong.

Vill Du bli medlem i Göteborg Baroques Vänner eller har en fråga så hör av dig till vanforeningen@goteborgbaroque.se. Det snabbaste och enklaste sättet att bli medlem är att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 166 74 49-1 med angivande av namn, adress, e-post och telefonnummer. Betalningsmottagare: Göteborg Baroques Vänner. Årsavgiften är för närvarande 200 kr. per person.

Välkommen, ja t.o.m. varmt välkommen!
Michael Edén, ordförande