Post image for Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner

är en ideell förening som verkar för att sprida kunskap om och skapa intresse för Göteborg Baroque och ensemblens repertoar. Vänföreningen är en mötesplats för människor med ett gemensamt intresse för musik i allmänhet och barockmusik i synnerhet.

Genom ett medlemskap i Göteborg Baroques Vänner får du:
• Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar, företrädesvis med musiker ur ensemblen. Medlemmarna erbjuds också en unik möjlighet att träffa ensemblens gästande artister.
• Möjlighet att närvara vid särskilda konserter organiserade för vänföreningens medlemmar och deras vänner.
• Möjlighet att delta i kringarrangemang, till exempel eftersitsar eller ensemblens resor till konserter på andra orter.

Vänföreningen stödjer Göteborg Baroque på många olika sätt. Det handlar om allt från att ge praktisk hjälp vid konserter, att förmedla kontakt med nya intressenter och arrangörer eller att verka för en större publik. Sammanfattningsvis, att vara ensemblens ambassadör. Göteborg Baroques Vänner finns till för dem som har ett intresse, dels för att verka för ensemblen, dels för att förkovra sig i dess repertoar. ‘Det ska vara kul att vara medlem i Göteborg Baroques Vänner’, säger Magnus Kjellson, ensemblens konstnärlige ledare.

Vill Du bli medlem i Göteborg Baroques Vänner eller har en fråga så hör av dig till vanforeningen@goteborgbaroque.se eller till föreningens ordförande, Lisbeth Torwald, ltorwald@hotmail.com. Det går också bra att bli medlem genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 166 74 49-1 med angivande av namn, adress och telefonnummer. Betalningsmottagare: Göteborg Baroques Vänner. Årsavgiften är för närvarande 200:- per person.

Varmt välkommen som medlem!