Post image for Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner

är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för Göteborg Baroque och ensemblens repertoar. Föreningen vill vara en mötesplats för människor med ett gemensamt intresse för barockmusik och för Göteborg Baroque i synnerhet.

Genom ett medlemskap i Göteborg Baroques Vänner får du bland annat:
• möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar, företrädesvis med musiker ur ensemblen
• möjlighet att delta i kringarrangemang, till exempel eftersitsar eller ensemblens resor till konserter på andra orter
•möjlighet att lära känna nya vänner

Vi i föreningen Göteborg Baroques vänner vill vara ensemblens ambassadörer på allehanda sätt. Främst gäller det att verka för ökad publiktillströmning och särskilt antalet abonnenter.  Det finns många andra behov av insatser, som praktisk hjälp vid konserter, ekonomiskt stöd eller kontakt med nya intressenter och arrangörer. Göteborg Baroques vänner finns till för dem som har ett intresse, dels för att verka för ensemblen, dels för att förkovra sig i dess repertoar. ”Vänner som våra kan man inte få för många av”, säger Magnus Kjellson, ensemblens konstnärlige ledare.

Nu lägger vi 2014 till handlingarna. Under 2015 skall vi fortsätta med att bjuda in föreningens medlemmar till alla de många – små som stora – arbeten som underlättar för ensemblen. Många entusiaster har anmält sig och drar sitt strå till stacken, och vi hoppas att det blir fler. Föreningen behöver sina funktionärer och arbetet är ett utmärkt sätt att lära känna fler medlemmar i föreningen. Vårens första begivenhet är förstås årsmötet som äger rum den tisdagen den 24 mars. Förutom årsmötesförhandlingar bjuder vi på någon form av liten förtäring. Detaljerad information kommer i kallelsen. I augusti planerar vi en resa till Valle Barock, som gjorde stor succé förra året. Mer information kommer i de regelbundna utskicken till föreningens medlemmar.

Vill Du bli medlem i Göteborg Baroques Vänner eller har en fråga så hör av dig till vanforeningen@goteborgbaroque.se. Det snabbaste och enklaste sättet att bli medlem är att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 166 74 49-1 med angivande av namn, adress, e-post och telefonnummer. Betalningsmottagare: Göteborg Baroques Vänner. Årsavgiften är för närvarande 200 kr. per person.

Välkommen, ja t.o.m. varmt välkommen!

Michael Edén, ordförande