Post image for Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner

Göteborg Baroques Vänner

är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för Göteborg Baroque och ensemblens repertoar. Föreningen vill vara en mötesplats för människor med ett gemensamt intresse för barockmusik och för Göteborg Baroque i synnerhet. Göteborg Baroques Vänner finns till för dem som har ett intresse för att verka för ensemblen och för att förkovra sig i dess repertoar.

Genom ett medlemskap i Göteborg Baroques Vänner får du bl.a.
Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar, företrädesvis med musiker ur ensemblen.
Möjlighet att delta i kringarrangemang, till exempel eftersitsar eller ensemblens resor till konserter på andra orter.
Möjlighet att lära känna nya vänner.

Vi i föreningen Göteborg Baroques Vänner vill vara ensemblens ambassadörer på allehanda sätt. Främst gäller det att verka för ökad publiktillströmning och särskilt antalet abonnenter. Det finns många andra behov av insatser, som praktisk hjälp vid konserter, ekonomiskt stöd eller kontakt med nya intressenter och arrangörer. ”Vänner som våra kan man inte få för många av”, säger Magnus Kjellson, ensemblens konstnärlige ledare.

Föreningens årsmöte den 24 mars blev lyckat. Vi inledde med att delar av ensemblen gav en liten musikalisk introduktion till Johannespassionen. Det föll väl ut och satte en trend för kommande årsmöten, hoppas vi. Det blev en livlig diskussion om hur föreningen kan bidra till ensemblens verksamhet, och vi fick fram en del konkreta åtgärder att ta tag i. Den tunga punkten var förslaget till ändrade stadgar. Efter smärre justeringar godtogs förslaget enhälligt. Den 7 maj, före konserten, hölls ett extra föreningsmöte där stadgeändringarna fastställdes. Direkt efter konserten bjöd vi i föreningen ensemblen på ett lite mingelparty. Både förtäringen och stämningen var god och vi ser fram mot nästa fest. Senast inträffar den nästa säsongsavslutning och tidigast när vi tillsammans reser till Valle Baroque. Vänföreningen ordnar en gruppresa med förtäring och konsert fredagen den 14 augusti, med avfärd från Göteborg 1530. Vi hoppas att årets resa blir lika festlig som förra årets. Information om program och hur ni anmäler er kommer inom kort i nästa medlemsutskick.

Vill Du bli medlem i Göteborg Baroques Vänner eller har en fråga så hör av dig till vanforeningen@goteborgbaroque.se. Det snabbaste och enklaste sättet att bli medlem är att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 166 74 49-1 med angivande av namn, adress, e-post och telefonnummer. Betalningsmottagare: Göteborg Baroques Vänner. Årsavgiften är för närvarande 200 kr. per person.

Välkommen, ja t.o.m. varmt välkommen!

Michael Edén, ordförande