Göteborg Baroques Vänner är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för barockmusik i allmänhet och ensemblen Göteborg Baroque i synnerhet. Genom ett medlemskap i vänföreningen blir du en del av en grupp entusiaster som deltar i olika aktiviteter i samband med konserterna.

Som medlem får du information om kommande konserter och andra arrangemang. Vi stödjer ensemblen genom praktiskt arbete vid konserterna och före varje konsert arrangerar vi en försits. I slutet av spelåret ordnar vi en gemensam fest med ensemblen, ett tillfälle att umgås under mer lättsamma former.

Vi finns på Facebook »Göteborg Baroque Vänners Facebookgrupp «. Man kan också nå vänföreningen via Göteborg Baroques hemsida där man också får information om erbjudanden och förmåner som medlemmar erhåller. Bli medlem genom att maila vanforeningen@goteborgbaroque.se, eller genom att betala årsavgiften till Plusgiro 166 74 49-1. Avgiften är 200:- och gäller för ett kalenderår.

Företag kan också bli medlemmar och därmed ge anställda möjlighet att lyssna på Göteborg Baroque enligt förmånliga villkor. Avtalen kan se olika ut beroende på graden av företagets engagemang. Vi välkomnar alla nya medlemmar liksom de som varit medlemmar under ett antal år och väljer att fortsätta sitt medlemskap. Alla vill vi kunna njuta av Göteborg Baroque under lång tid framåt och genom att bli medlem bidrar just du till detta. Magnus Kjellson, konstnärlig ledare för Göteborg Baroque: »Vänner som våra kan man inte få för många av!«

Varmt välkommen som medlem i Göteborg Baroques Vänförening!

Bob Sperling, ordförande vänföreningen