Göteborg Baroques Vänner

goteborg-baroques-vanner

 

 

 

 

Göteborg Baroques Vänner är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för Göteborg Baroque och ensemblens repertoar. Föreningen vill vara en mötesplats för människor med ett gemensamt intresse för barockmusik och för Göteborg Baroque i synnerhet.

Genom ett medlemskap i Göteborg Baroques Vänner får du bl.a.
Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar, till exempel introduktioner före varje konsert.
Möjlighet att delta i kringarrangemang, till exempel öppna repetitioner eller konsertresor.
Möjlighet att lära känna nya vänner.

Vi i Föreningen Göteborg Baroques Vänner skall vara ensemblens ambassadörer på allehanda sätt. Vi verkar för ökad publiktillströmning, särskilt antalet abonnenter Vi arbetar med att finna former ekonomiskt stöd till ensemblen, eller förmedla kontakter till nya intressenter och arrangörer. ”Vänner som våra kan man inte få för många av”, säger Magnus Kjellson, ensemblens konstnärlige ledare.

Föreningen fyllde tio år 2016. Med åren har vi format ett grundmönster för verksamheten. Basen är det praktiska arbetet vid konserter, biljettkontroll, placering, vinservering i pauserna eller att ställa lokalerna i ordning före och efter konserterna. Vid varje konsert ordnar vi en försits där någon ur ensemblen gör en kort introduktion till kvällens konsert. På vårvintern har vi vårt årsmöte och efter den sista konserten brukar vi bjuda ensemblen på ett mingel. I slutet av augusti ordnar vi en resa för medlemmar till festivalen Valle Baroque, med förtäring och övernattning för dem som önskar. Det som tillkommer beror på vad som utöver det vanliga kan hända under en säsong. Föreningen har en trogen skara funktionärer för alla dessa åtaganden, och självfallet är fler entusiaster välkomna att delta!

Som medlem får du regelbundna informationsbrev. Det snabbaste och enklaste sättet att bli medlem i föreningen Göteborg Baroques Vänner är att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 166 74 49-1 med angivande av namn, e-post, adress och telefonnummer. Betalningsmottagare: Göteborg Baroques Vänner. Årsavgiften är för närvarande 200 kr. per person. Vill du kontakta oss är e-postadressen vanforeningen@goteborgbaroque.se.

Vill du veta mer kan du anmäla dig till föreningens Facebooksida: skriv ”Göteborg Baroque vänners facebookgrupp”. Du kan också finna våra medlemsbrev på bloggen http://vanforeningen.blogg.se
Välkommen, ja t.o.m. varmt välkommen!

Michael Edén, ordförande