FÖR VÄRLDENS SYNDER

Georg Friedrich Händel: Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus HWV 58

Onsdag 21 mars, 19.00 Christinae kyrka, Göteborg KÖP BILJETT

Torsdag 22 mars, 19.00 Christinae kyrka, Göteborg KÖP BILJETT

Göteborg Baroque har som tradition att uppföra ett oratorium av Georg Friedrich Händel varje säsong. Nu har turen kommit till Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus, även känt som Brockespassionen. Barthold Heinrich Brockes var en inflytelserik tysk poet som omarbetade det traditionella passionsoratoriet genom att lägga till mer beskrivande och reflekterande texter. I Brockes version berättar evangelisten om Jesus lidande och död med passager från alla de fyra evangelierna. Förutom de vanliga karaktärerna Jesus, Pilates och Petrus framträder också Dotter Sion, de fyra troende själarna och Jesus moder Maria. Brockes passionstext var mycket populär och tonsattes inte bara av Händel, utan även av till exempel Georg Philipp Telemann och Johann Friedrich Fasch. Vanligtvis är passioner starkt förknippade med Johan Sebastian Bach, och efter höstens Bach-tema kanske det vore mer väntat att vi skulle framföra ett av dessa. Men givetvis finns här en koppling! Bach var nämligen influerad av Händels Brockespassion när han skrev ett av musikhistoriens monumentalverk, som också är en av våra absoluta favoriter: Johannespassionen!