Tack vare en generös donation från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur kan Göteborg Baroque på initiativ av ensemblens konstnärliga ledare Magnus Kjellson låta bygga ett tidstypiskt och världsunikt instrument, ett claviorganumHär kan du följa med i den spännande processen från idé till färdigt instrument.

 

CLAVIORGANUM
Ett claviorganum är ett kombinationsinstrument av en cembalo och en orgel. När Georg Friedrich Händel i mitten av 1700-talet står på toppen av sin karriär, och är Europas mest firade musiker, leder han sångare och instrumentalister från ett claviorganum. Det unika med instrumentet är bland annat att det har fler toner än normalt per oktav, kan placeras bakom musikerna med ljudet klingande mot publiken och att det har en fantastisk övertonsrikedom som ger en helt unik klang med stor dynamik och rytmisk pregnans. Trots att Händel såg sitt claviorganum som oöverträffat när han ledde sina operor och oratorier så har ett liknande instrument inte byggts sedan slutet av 1700-talet. Därför är det ett pionjärarbete som Magnus Kjellson utfört de senaste åren genom studieresor, arkivforskning och musikaliska experiment för att få till stånd ett återskapande av ett claviorganum från Händels tid.

INSTRUMENTBYGGARE
Mats Arvidsson, Stallarholmarna, är en av de mest betydande instrumentbyggarna i Sverige (t ex Örgryte nya kyrka, Slottskyrkan i Stockholm). Han har under det senaste året gjort ritningar och påbörjat bygget av instrumentets orgeldel. Samtidigt bygger den internationellt erkände Andreas Kilström i Enköping en cembalo som ska kopplas ihop med orgeldelen så att resultatet blir ett claviorganum. Båda instrumentdelarna planeras att färdigställas under 2018.

INTONATION
Göteborg Baroque har sedan starten valt att spela i medeltonstempereringar. Förenklat betyder det att musiken klingar renare på grund av att de stora terserna intoneras lägre. Ensemblen har genom sitt långsiktiga arbete med intonation gjort detta till en naturlig del i interpretationsarbetet och efter 13 år tillsammans är det en omistlig parameter som inte går att vara utan. Orgel och cembalo är viktiga instrument i continuogruppen men instrumenten kan inte finjustera tonhöjden under spel. Dessa instrument blir därför ”facit” i ensemblens intonationsarbete. Ett claviorganum som har 18 toner istället för pianots 12 per oktav kommer att förädla intonationen på ett betydande sätt för Göteborg Baroque. Det claviorganum som nu byggs kommer att placeras i Tyska Christinae kyrka i Göteborg och användas i ensemblens generalprogramserie. Instrumentet kommer även att vara flyttbart och följa med ensemblen på turnéer.