Tack vare en generös donation från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur kan Göteborg Baroque på initiativ av ensemblens konstnärliga ledare Magnus Kjellson låta bygga ett tidstypiskt och världsunikt instrument, ett claviorganumHär kan du följa med i den spännande processen från idé till färdigt instrument.

CLAVIORGANUM
Ett claviorganum är ett kombinationsinstrument av en cembalo och en orgel. När Georg Friedrich Händel i mitten av 1700-talet står på toppen av sin karriär, och är Europas mest firade musiker, leder han sångare och instrumentalister från ett claviorganum. Det unika med instrumentet är bland annat att det har fler toner än normalt per oktav, kan placeras bakom musikerna med ljudet klingande mot publiken och att det har en fantastisk övertonsrikedom som ger en helt unik klang med stor dynamik och rytmisk pregnans. Trots att Händel såg sitt claviorganum som oöverträffat när han ledde sina operor och oratorier så har ett liknande instrument inte byggts sedan slutet av 1700-talet. Därför är det ett pionjärarbete som Magnus Kjellson utfört de senaste åren genom studieresor, arkivforskning och musikaliska experiment för att få till stånd ett återskapande av ett claviorganum från Händels tid.

INSTRUMENTBYGGARE
Mats Arvidsson, Stallarholmarna, är en av de mest betydande instrumentbyggarna i Sverige (t ex Örgryte nya kyrka, Slottskyrkan i Stockholm). Han har under det senaste året gjort ritningar och påbörjat bygget av instrumentets orgeldel. Samtidigt bygger den internationellt erkände Andreas Kilström i Enköping en cembalo som ska kopplas ihop med orgeldelen så att resultatet blir ett claviorganum. Båda instrumentdelarna planeras att färdigställas under 2018.

INTONATION
Göteborg Baroque har sedan starten valt att spela i medeltonstempereringar. Förenklat betyder det att musiken klingar renare på grund av att de stora terserna intoneras lägre. Ensemblen har genom sitt långsiktiga arbete med intonation gjort detta till en naturlig del i interpretationsarbetet och efter 13 år tillsammans är det en omistlig parameter som inte går att vara utan. Orgel och cembalo är viktiga instrument i continuogruppen men instrumenten kan inte finjustera tonhöjden under spel. Dessa instrument blir därför ”facit” i ensemblens intonationsarbete. Ett claviorganum som har 18 toner istället för pianots 12 per oktav kommer att förädla intonationen på ett betydande sätt för Göteborg Baroque. Det claviorganum som nu byggs kommer att placeras i Tyska Christinae kyrka i Göteborg och användas i ensemblens generalprogramserie. Instrumentet kommer även att vara flyttbart och följa med ensemblen på turnéer.

DISPOSITION

Principal 8′ (B/D) Fasad
Quintadena 16′ (D)
Gedackt 8′ (B/D)
Octava 4′ (B/D)
Quint 3′ (D, metall)
Octava 2′ (B/D, metall)
Dulcian 16′ (B)
Regal 8′ (B/D)

Instrumentet har två tonhöjder 415/465Hz
B/D (e’/f’ i 415Hz)
B/D (d’/eb’ i 465Hz)
Stämningen är medeltonbaserad 1/6-1/4komma medelton. Inget i orgeln behöver stämmas om när man flyttar mellan 415-465.
18 toner per oktav men normalt tangentbord med 12 toner per oktav. Subsemitonerna ändras med tre andrag som var och ett kan ställas i tre lägen enligt Thomas Parkers system fr 1700-talet.
Cembalon är efter en anonym förlaga på Gotland men med stor sannolikhet från Mietke-skolan, byggd av Andreas Kilström. Den är nybyggd och anpassad till orgeldelen men ägs av Tyska kyrkan i Göteborg. Den har ett bas och diskantkoppel så att man kan spela cembalon från orgeln. Helt magiskt med cembaloklangen och den öppna klangen från en orgel med fasad. Det kommer byggas ännu en cembalo som kommer att höra till orgeldelen. Med största sannolikhet blir den italiensk till stilen.

Principal 8′ (B/D) open wooden pipes in the façade
Quintadena 16′ (D) stopped wooden pipes
Gedackt 8′ (B/D) stopped wooden pipes
Octava 4′ (B/D) open wooden pipes
Quint 3′ (D) open metal pipes from c’
Octava 2′ (B/D) open wood to h, then open metal pipes
Dulcian 16′ (B) can be played from the pedal or the manual
Regal 8′ (B/D) reed stop in the façade

The instrument can be transposed between 415/465Hz.
B/D (e’/f’ in 415Hz)
B/D (d’/eb’ in 465Hz)

The organ by Mats Arvidsson was designed to be tunable within a range between quarter and sixth-comma meantone. Nothing in the organ needs to be retuned when it is transposed.

The pipework has 18 notes per octave, but with a standard keyboard of twelve keys per octave. Notes can be changed mechanically using three stop levers that can each be set in three different positions, according to the 18th-century enharmonic keyboard system developed by the English organbuilder Thomas Parker. The D#s can instantly be changed to Ebs for example.

The harpsichord is after an anonymous instrument on Gotland, likely from the Mietke school, built by Andreas Kilström in 2018. It has 2 8-foot registers strung in brass plus a lute stop. It was built for the Christinae German Church in Göteborg and designed to be used with the organ. The harpsichord can be played from the organ manual using a coupler system divided in B/D exactly like the organ manual.

Plans are developing for the decoration scheme of the organ as well as a second harpsichord, probably Italian, to give the instrument even more flexibility. The online documentation of the instrument is planned in conjunction with the Göteborg International Organ Academy Festival (11 – 20 October, 2019) where the claviorganum will be featured!