Göteborg Baroque har gett ut fyra cd:s!
Debut-cd:n med musik av Dieterich Buxtehude gavs ut 2007 och kan beställas från Footprint Records. 2010 gavs “Ach Swea Trohn” ut med musik ur Dübensamlingen. Cd:n kan beställas från Naxos och från Footprint Records.
December 2020 kom nästa cd, en samling tenorarior av Johann Sebastian Bach framförda av Leif Aruhn-Solén. Denna cd, utgiven av Nilento, kan beställas från Naxos. Hösten 2021 gavs den fjärde cd:n ut, Johan Helmich Romans “Then Svenska Messan”. Även den utgiven av Nilento och kan beställas från Naxos.