Ensemblen

Göteborg Baroque består av 23 instrumentalister och 8 sångare. Instrumentalisterna spelar på tidstrogna instrument; antingen på originalinstrument från barocken eller på kopior av gamla instrument. Göteborg Baroque har valt att fokusera på svensk, tysk och italiensk barockmusik från 1600- och 1700-talet. Särskilt gärna sätts musik från den så kallade Dübensamlingen på programmet. Ensemblen hade sin första konsert i februari 2003 och har sedan dess sin hemmascen i Christinae kyrka i Göteborg. Göteborg Baroque engageras också för konserter och festivaler i övriga Sverige och Europa.

Magnus Kjellson är konstnärlig ledare för ensemblen Göteborg Baroque. Magnus är utbildad med diplomexamen vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam efter studier för Rune Wåhlberg, Hans Davidsson och Hans van Nieuwkoop. Han är organist i Christinae kyrka i Göteborg. 1995–2007 undervisade Magnus i orgelinterpretation och liturgisk orgel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Han engageras också som gästlärare vid internationella akademier och festivaler. Magnus Kjellson har turnerat i Europa som orgelsolist och ensembleledare och gjorde under 2007 sin solistdebut i USA. Föreningen för tidig musik delade 2007 ut sitt årliga pris till Magnus Kjellson för hans arbete med den tidiga musiken och Göteborg Baroque.

Läs mer om ensemblens medlemmar