Sedan 2004 gör grafiska formgivaren Jocke Wester formen på våra affischer!