Sedan 2004 gör grafiska formgivaren Jocke Wester formen på våra affischer – under våra första 15 år har det blivit ett antal!